Vul Lan 2022.jpg
 
Lich sinh hoat 2022_edited.jpg

LIEN TRI MONASTERY's ACTIVITY SCHEDULE FOR YEAR 2022

Take a break from your daily routine and come experience something totally different. When you register for our Meditation Retreat, you’re signing up for much more than just a spirited event. Our creative organizers bring their passion and knowledge into the event, with the intention of making it unique and unforgettable. Please invite all your friends join in us. A Di Da Phat !!!

 

Autumn Retreat 2021

khoa tu hoc thang 10.jpg
 
chuong trinh khoa tu thang 10.jpg
 
 
 
 
 
 

 Liên Trì xin nguyện kết duyên

Hoá thành dựng khắp Tịnh Thiền nở hoa.

Vô thường chiếc bóng câu qua

Giọt lành thương hiểu làm quà cho nhau

Bây giờ mai nữa nghìn sau

Liên Trì cảnh Phật nhiệm mầu chuyển lưu.

160516027_3862532663770044_4307586810580
 
FB_IMG_1605825902830_edited.jpg

About Lien Tri Monastery

Giới Thiệu Tu Viện Liên Trì tại tiểu bang Alabama

  Tu Viện Liên Trì tọa lạc trên 80 mẫu Anh, có ao hồ, nhà ở, cây cảnh thật đẹp, yên tịnh và thích nghi cho mọi giới tăng, ni, phật tử, tuổi trẻ và các đoàn sinh Gia Đình Phật Tử hướng về đây an cư, tham dự các khóa tu dài hạn, ngắn hạn trong mỗi năm.  Tu Viện Liên Trì do Hội Phật Giáo Hoa Sen ở thành phố Mobile, tiểu bang Alabama mua non nửa triệu và Hội Phật Giáo Hoa Sen cùng các Phật tử địa phương đã phát tâm cúng dường cơ sở Tu Viện Liên Trì lên Tăng Đoàn Tu Viện Kim Sơn, Bắc California, Hoa Kỳ do Sư Ông Thích Tịnh Từ làm viện trưởng. Hiện nay Ban điều hành Tu Viện Liên Trì đang trang bị thêm Phòng Xá Cư Trú, Thiền Đường, Nhà Vệ Sinh Công Cộng, và thiết trí Vườn Thiền Trúc Lâm, Ao Sen Tịnh Độ, Tứ Động Tâm: Phật Sơ Sanh, Xuất Gia, Thành Đạo, Nhập Niết Bàn và Tượng Quán Âm Bồ Tát Lộ Thiên... Chúng tôi cũng đang thiết lập chương trình đào tạo chư Tăng, Ni và nhân sự hoằng pháp tại xã hội Tây phương qua các khóa tu tập hằng năm.   Quý đạo hữu, thân hữu, thiền sinh và các giới tuổi trẻ Việt Nam muốn ghi danh về tham dự các khóa an cư, thiền tập theo ngày giờ ấn định được ghi rõ trong lịch trình sinh hoạt chung của Tu Viện Kim Sơn và Tu Viện Liên Trì.      Quý thân hữu, quý thiền sinh, và các giới Phật tử muốn phát tâm ghi danh tu học tại Tu Viện Liên Trì hoặc phát tâm cúng dường tịnh tài, bảo trợ các công trình xây dựng Tu Viện Liên Trì xin quý vị vui lòng liên lạc thư từ, ngân phiếu qua địa chỉa :Tu Viện Liên Trì        2276 West Red Fox Road         Mt Vernon, AL 36560         Điện thoại, điện thư: (251) 829-9660.

 Hoặc liên lạc sư cô Thanh Diệu Giác thư ký văn phòng qua email: lientrimonastery@yahoo.com

“Bước chân lên cảnh Liên Trì Đi trên thật địa đây rồi quê xưa Sáng nghe diệu đạo chơn thừa Chiều về tắm mát giọt mưa Cam Lồ…” (Sơn Cư)

Tăng Thân và Ban Tu Học Tu Viện Liên Trì

 
thuyen bat nha.jpg

LIÊN TRÌ CẢNH PHẬT

Bước chân lên cảnh Liên Trì
Đi trên thật địa đây rồi quê xưa
Sáng nghe diệu đạo chân thừa
Chiều về tắm mát giọt mưa cam lồ
Rừng thiêng nắng lượn nhấp nhô
Ngàn xanh mỉm nụ lộ đồ thênh thang
Hồ tâm lặng chiếu trăng ngàn
Tùng bách trước ngõ đón chào gió xuân
Mắt thương ngọc báu trong ngần
Ngàn tay thị hiện phân thân vào đời
Liên Trì vừa bước tới nơi
Thảnh thơi như đã nhẹ vơi nỗi lòng
Tam thân xuống cõi đời say
Lô nhô mặt đất nụ đầy thơm hương
Đỉnh non thuỷ tụ minh đường

Một tâm mà động mười phương đất trời
Đường về chân bước thảnh thơi
Dưới ao cá lặn nghe lời kinh thiêng
Liên Trì xin nguyện kết duyên
Hoá thành rộng khắp Tịnh Thiền nở hoa
Vô thường chiếc bóng câu qua
Giọt lành thương hiểu làm quà cho nhau
Bây giờ mai nữa nghìn sau
Liên Trì cảnh Phật nhiệm mầu chuyển lưu.

 
FB_IMG_1605825887397.jpg